Over JoNa

Informatie over kraamzorg JoNa

Kraamzorg JoNa is een kraamzorg organisatie die zorg levert vanuit de gedachte dat ieder gezin uniek en de moeite waard is. We richten ons niet op een speciale levensbeschouwelijke stroming. Wij zijn er voor iedereen!  Wie je ook bent en waar je ook voor staat: onze kraamverzorgenden doen hun best zich zo goed mogelijk aan te passen aan jou en je gezin. Onze kraamverzorgenden zijn een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving en kunnen goed inspelen op de wensen en behoeften van jullie gezin.

Kraamzorg JoNa staat voor kwaliteit. We zijn als kraamzorg organisatie gespecialiseerd in het verlenen van volledige zorg. Overmacht uitgezonderd, krijgen jullie te maken met één kraamverzorgende, die de gehele kraamtijd bij jullie blijft. Mocht het toch nodig zijn om een kraamverzorgende af te lossen, dan doen wij ons uiterste best om weer een eigen kraamverzorgende van JoNa in te zetten. Daar hebben jullie tenslotte voor gekozen.

Ons team van gediplomeerde kraamverzorgenden blijft door regelmatige bijscholing goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op kraamzorg gebied. (Bij)scholing vinden wij belangrijk, niet alleen om de kraamverzorgenden op kwalitatief hoog niveau te laten functioneren, maar ook om onze kraamverzorgenden de mogelijkheid te bieden zich continue te  blijven ontwikkelen.

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

  • Kraamzorg op maat
  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundige begeleiding
  • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl