Client tevredenheid

JoNa wil jullie een onvergetelijke kraamtijd bezorgen. Gezien de vele positieve reacties op ons evaluatieformulier lukt dat aardig! Het blijft echter mensenwerk. Daarom doen wij het volgende om steeds opnieuw onze zorgverlening te evalueren:

Het evaluatietelefoontje rond de de derde zorgdag

Tussen 19.00 en 20.30 bellen wij, met een onderdrukt nummer, om te vragen of de zorg naar wens verloopt en jullie je prettig voelen bij de kraamverzorgende. Nemen jullie niet op, dan spreken we in of bellen later nog een keer. Komt het niet uit, zeg dat dan ook rustig! Op zondag bellen we niet.

De dagelijkse evaluatie met de kraamverzorgende

Als het goed is, neemt de kraamverzorgende elke dag even tijd om de dag door te spreken. Moeten er dingen anders, heb je voldoende informatie gekregen om de nacht mee in te gaan, zijn er nog vragen? Als je iets dwars zit, zeg het dan alsjeblieft tegen de kraamverzorgende! Alleen dan kan ze verbeteringen aanbrengen. Maak er gebruik van, dan wordt je kraamweek een week om met veel plezier op terug te kijken.

De enquête na afloop van de kraamweek

Na afsluiting van de kraamweek evalueert de kraamverzorgende zelf met jullie en krijgen jullie van ons een digitale enquête toegestuurd. De enquête gebruiken we om onze medewerkers feedback te geven. De organisatie en natuurlijk ook de kraamverzorgenden vinden het waardevol om te weten wat goed ging, en wat voor verbetering vatbaar is.

We bespreken de uitkomsten met de kraamverzorgenden individueel, anoniem tijdens het werkoverleg met de kraamverzorgenden en tijdens het managementoverleg dat iedere drie maanden plaatsvindt. Waar dat kan, halen we lessen uit jullie ervaringen!

Dat maakt deze evaluaties tot een zeer waardevolle bron van informatie!

Niet tevreden en heb je een klacht?

JoNa wil jullie een onvergetelijke kraamtijd bezorgen. Als je iets dwars zit, maak het bespreekbaar met je kraamverzorgende. Lukt dat niet of komen jullie er samen niet uit, laat ons het weten, dan kunnen we het hopelijk samen oplossen.

Kraamzorg JoNa neemt jullie klachten serieus en wij hopen ervan te kunnen leren. Wil je weten hoe wij omgaan met klachten, lees dan de procedure klachten afhandeling. klachtenafhandeling-kraamzorg-jona

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

  • Kraamzorg op maat
  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundige begeleiding
  • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl