Over JoNa

Waar staan wij voor

Kwalitatief goede kraamzorg leveren door gemotiveerde en gediplomeerde kraamverzorgenden.  Jou kraamzorg is onze zorg, waarbij de zorg voor moeder en kind centraal staat. Wij hopen dat je na de kraamweek, uitgevoerd door onze organisatie, kunt terugkijken op een geslaagde tijd en vol vertrouwen de toekomst als ouders tegemoet gaat.

Visie op kraamzorg

Wanneer een kind wordt geboren is het van wezenlijk belang dat de omstandigheden tijdens de start van dit nieuwe leven optimaal zijn. Goede kraamzorg speelt hierin een niet te onderschatten rol. De pijlers van goede kraamzorg zijn: het toerusten van de ouders, het creëren van rust en regelmaat, het observeren van de toestand van moeder en kind, het monitoren van veiligheidsrisico’s en het waarborgen van doorgang van de dagelijkse gang van zaken in een gezin.

Doordat de kraamzorg niet op zichzelf staat in de Geboortezorg keten hechten wij veel waarde aan het samenwerken in de keten. De organisatie spant zich in om de samenwerking in de keten zoveel mogelijk en binnen het bereik van de organisatie te stimuleren.

Gemotiveerde kraamverzorgenden hebben er plezier in een kraamweek tot een bijzondere ervaring te maken. Zij zien zichzelf als professionals, en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen werk. Werken nauw samen met de ketenpartners en werken onder de verantwoording van de verloskundige. Hun persoonlijkheid draagt in positieve zin bij aan het succes van hun zorgverlening.

Kraamverzorgenden dragen de visie van de kraamorganisatie in de praktijk uit. De organisatie wil daarom voor de medewerkers een goede werkgever zijn. De kraamorganisatie heeft persoonlijke aandacht voor een  ieder. De organisatie voorziet de werknemers van die materiële en niet-materiële middelen die nodig zijn voor een optimale zorgverlening.

De kraamorganisatie wil een lerende organisatie zijn die streeft naar permanente verbetering.

Missie

Kraamzorg Jona wil haar visie op zorg uitdragen door:

 • een persoonlijke benadering van cliënten en personeel
 • één kraamverzorgende in het kraamgezin
 • gemotiveerd en goed opgeleid personeel
 • het leveren van kraamzorg in overeenstemming met het Landelijk Indicatieprotocol
 • het leveren van kraamzorg die door de cliënt als hoogwaardig wordt ervaren
 • het zorg dragen voor optimale cliëntveiligheid, en een overdracht van risicosignalen aan ketenpartners
 • samenwerking in de Geboortezorg keten

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

 • Kraamzorg op maat
 • Persoonlijke aandacht
 • Deskundige begeleiding
 • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl