Voeden

Borstvoedingsbeleid volgens Baby Friendly Nederland

De volgende vijf belangrijke standaarden zijn opgesteld om jullie duidelijk te maken dat JoNa ouders en hun baby de best mogelijke start wil geven. Ons voedingsbeleid is op deze standaarden gebaseerd.

Beleid, scholing en informatie

 • JoNa heeft beleid betreffende borstvoeding dat bekend is bij alle medewerkers.
 • Alle medewerkers leren die vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid, inclusief de communicatie over voeding van een baby.
 • Aanstaande ouders worden voorgelicht over de effecten van hun voedingskeuze ( borstvoeding of kunstvoeding) zodat zij een goede afweging kunnen maken.
 • Aanstaande ouders worden voorgelicht over die aspecten tijdens de bevalling die invloed kunnen hebben op het starten met voeden.

Goede start

 • Na de bevalling worden alle moeders in de gelegenheid gesteld om ongestoord huidcontact met hun baby te hebben. Dit contact duurt minimaal tot de eerste voeding, ongeacht of moedermelk of kunstvoeding wordt gegeven.
 • Wanneer dit contact om medische redenen niet mogelijk is worden moeders in staat gesteld dit alsnog te doen wanneer dit wel verantwoord is.
 • Moeders worden zo nodig geholpen met de eerste voeding.

Informatie en de praktijk van het voeden

 • Moeders krijgen informatie over het herkennen van en reageren op voedingssignalen.
 • Aan moeders die borstvoeding geven, wordt uitgelegd hoe ze hun kindje moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als het kindje van de moeder gescheiden moet worden.
 • Aan moeders die kunstvoeding geven wordt uitgelegd hoe zij veilig en met respect voor de behoeften van de baby kunstvoeding kunnen bereiden en geven.

Bijvoeding

 • Pasgeborenen krijgen tot zes maanden geen andere voeding dan borstvoeding, tenzij op medische indicatie.
 • Aan moeders wordt uitgelegd dat zij zolang zij dat wensen kunnen doorgaan met voeden aan de borst, zelfs als dat later wordt gecombineerd met andere voedingsmiddelen.
 • Moeders worden geïnformeerd over het combineren van werken buitenshuis en borstvoeding geven.

Hechting en zeggenschap

 • Moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven.
 • Ouders krijgen uitleg over het belang van rooming-in: het positieve gevolg voor de veilige hechting, het voeden op verzoek en ter preventie van wiegendood.
 • Ouders worden geïnformeerd over het belang van veilige hechting, lichamelijk contact en manieren om een baby te troosten.

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

 • Kraamzorg op maat
 • Persoonlijke aandacht
 • Deskundige begeleiding
 • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl