Voeden

Heeft een baby die de fles krijgt andere behoeften dan een borstbaby?

De natuurlijke behoeften van een baby die kunstmatige zuigelingenvoeding krijgt zijn precies hetzelfde als die van een baby die de borst krijgt.

Voor alle baby’s is huidcontact van levensbelang!

Direct na de bevalling: Zorg dat jouw baby direct na de bevalling ongestoord tot aan zijn eerste voeding bloot bij jou mag liggen. Hij zal daardoor rustiger zijn, een betere hartslag en een betere ademhaling hebben. Ook zijn bloedsuiker blijft beter en hij ervaart minder stress. Hij ruikt je, hij voelt je, hij hoort je hartslag. Allemaal geruststellende zaken als je net het moederlijf hebt verlaten!

De eerste weken: De plek waar jouw baby zich het meest prettig voelt is bij jou, of bij je partner. Ook tussen de voedingen door vindt je baby het heerlijk om dicht bij je te zijn. Dit bevordert het natuurlijke hechtingsproces. De behoefte aan huidcontact blijft, ook in de eerste weken na de bevalling. De baby moet wennen aan het leven buiten de baarmoeder.

Hij kan gaan huilen op het moment dat je hem in de wieg wilt leggen. Dat is niet om jullie als ( soms vermoeide) ouders te plagen, maar uit een heel logische behoefte aan veiligheid en geborgenheid Zie ook het kopje “fopspeen, huilen, slapen, ritme” bij het gedeelte over borstvoeding.

Een baby kan zichzelf nog niet troosten of kalmeren, daar ben jij als vader of moeder voor nodig. Reageer op het huilen van je baby door hem op te pakken, te troosten en te wiegen. Dit zorgt er voor dat hij ook in zijn latere leven beter bestand zal zijn tegen stress en tegenslagen.

Ook baby’s die flesvoeding krijgen zijn vaak onrustig tussen 17.00 en 22.00. Het lijkt wel of ze steeds honger hebben. In ieder geval is het lastig om je baby weg te leggen!

Is je baby onrustig, neem hem dan bij je, wieg en knuffel hem, praat of zing met hem of draag hem op je lijf in een draagdoek. Zuigen ontspant een baby. Is het tijd voor een voeding, dan is dat uiteraard het antwoord. Is dat niet mogelijk dat kan je ook een vinger of een speen aanbieden.

Behoefte aan voeden op verzoek

Een baby heeft behoefte aan vele kleine voedingen, dag en nacht. Voeden op verzoek is niet alleen goed voor baby’s die de borst krijgen. Ook bij kunstvoeding kan je voeden op verzoek. Het is belangrijk dat een baby niet te grote hoeveelheden voeding per keer krijgt. Zijn maagje groeit de eerste week van de grootte van een dikke erwt naar een pingpongbal. Te vroeg, te grote voedingen geven, draagt bij aan het risico op overgewicht op latere leeftijd omdat het maagje gewend raakt aan overrekking.

Ook een baby die de fles krijgt geeft hongersignalen af:

* licht slapen, je ziet dan de oogjes bewegen, je baby wordt wat onrustiger

* smakken met de lipjes, likken met de tong

* handjes naar de mond bewegen

* huilen is ook een (laat) hongersignaal, maar het is beter al voor die tijd te reageren!

Hoe vaak mag ik de fles geven en hoeveel mag ik geven?

De eerste dagen drinkt een baby aan de borst wel 10 tot 12 keer en stopt wanneer hij genoeg heeft gehad. Bij kunstmatige zuigelingenvoeding krijgt de baby direct na de geboorte waarschijnlijk 10 cc voeding en wordt de voeding per dag met 10 cc opgehoogd.

Kijk dan goed wat jouw baby aankan! Geeft je baby aan dat hij genoeg heeft gehad, probeer dan niet koste wat het kost de fles leeg te laten drinken.

Na 10 dagen is tussen de 70 en 120 cc per voeding meestal een comfortabele hoeveelheid voor een op tijd geboren baby met een gemiddeld gewicht.Baby’s hebben echter niet altijd evenveel en even vaak honger!

Je kunt aanhouden dat een baby ongeveer om de drie uur een fles krijgt, maar geeft je baby aan eerder te willen of later, dan kan dat ook.

De totale hoeveelheid voeding per 24 uur mag echter, zonder overleg met de verloskundige of het consultatiebureau, niet meer zijn dan ongeveer 150 cc per kilo kind (dus voor een baby van 4000 gram ongeveer 600 cc per 24 uur. Dat zijn 6 voedingen van 100, 7 van 85 of 8 van 75 ).

Drinkt je baby de ene keer minder, dan mag hij de volgende keer dus best wat meer als hij dat wil. Op die manier kom je ook bij een baby die de fles krijgt tegemoet aan de wisselende behoefte aan voeding.

Hoe geef ik de fles met oog voor de behoeften van mijn baby?

Bij de meeste flessen hoeft een baby weinig moeite te doen voor de voeding; hou de fles op de kop en de voeding loopt er langzaam uit! Dat klopt niet helemaal met de behoefte van je baby om te zuigen totdat hij tevreden is. Vaak is een fles sneller leeg dan je baby zijn zuigbehoefte heeft bevredigd. Je baby zal dan huilen na een voeding.

Adviezen om op een zo natuurlijk mogelijke manier de fles te geven:

* Ook een baby die de fles krijgt vindt het fijn op direct huidcontact te hebben: voed ook eens lekker bloot op bloot!

* Je baby maakt tijdens het drinken oogcontact. Laat je telefoon of je computer even liggen en reageer op je baby.

* Kies een fles met een trage melkstroom.

* Dit is in ieder geval een speen voor pasgeborenen, maar er is erg veel verschil in spenen. De aanduiding “slow flow” is prima.

* Draai de dop goed op de fles. Goed afsluiten zorgt dat de melk minder snel stroomt.

* Houd je baby zo rechtop mogelijk. In deze houding loopt de fles niet automatisch leeg maar moet de baby actief zuigen.

* Laat de baby zelf aanhappen: strijk met de speen over zijn bovenlip en wacht op een grote hap. Bij een baby die ook aan de borst gaat is het goed om even te laten zuigen zonder melk in de speen. Op die manier leert de baby dat er eerst even gewerkt moet worden voordat de melk gaat stromen. Dit voorkomt frustratie als de baby weer de borst krijgt.

* Houd tijdens het voeden de fles horizontaal, met de speen net gevuld. Zo kan je baby zelf grip houden op de melkstroom.

* Let op de signalen die je baby geeft: wordt hij onrustig, fronst hij, wappert hij met de handjes: kantel de fles zo dat er geen melk meer in de speen is en laat de speen in de mond. Het gaat hem waarschijnlijk te snel, en hij moet even bijkomen. Zodra hij rustig ademt, bied je weer wat melk aan.

* Is de fles toch nog te snel leeg, en gaat je baby huilen, troost, wieg, praat, knuffel of bied nog even een vinger of een speen aan.

Kijk eens naar onderstaande foto’s ( afkomstig uit de informatiefolder van Baby Friendly):

Beide baby’s geven aan dat het voeden met de fles niet lekker loopt: gespreide vingertjes, fronsen, ingetrokken onderlip, lekkage langs de mondhoeken…

* Bij baby’s die zich toch snel verslikken, kan het handig zijn in zijligging te voeden. De baby ligt dan op zijn zij, met zijn rug tegen jouw buik. De melk komt dan eerst in zijn wangzak, waardoor hij makkelijker grip houdt.

* Een baby vindt het heerlijk om tijdens het voeden huid op huid met je te zijn en oogcontact met je te maken!

Welke soort kunstmatige zuigelingenvoeding moet ik geven?

Een pasgeboren baby moet een zogenaamde “nummer 1” voeding hebben. Dit is een voeding voor baby’s tot een half jaar.

Het heeft geen meerwaarde om te starten met een bijzondere voeding ( voeding voor hongerige baby’s, hypoallergene voeding of dieetvoeding). Overleg met je verloskundige als jullie als ouders bekend zijn met allergieën. In dat geval kan het nuttig zijn te starten met een hypoallergene nummer 1 voeding.

Welk merk kunstmatige zuigelingenvoeding is het best voor mijn baby?

Kies wat bij jullie past, qua verkrijgbaarheid, prijs of ervaringen. Wissel echter niet iedere week van merk, daar kan een baby erg onrustig van worden.

Heb je het idee dat jullie baby niet goed reageert op een bepaalde voeding, overleg dan met het consultatiebureau wat het beste beleid is.

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

  • Kraamzorg op maat
  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundige begeleiding
  • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl