Voeden

Lactatiekundige

Kraamzorg JoNa heeft een lactatiekundige in dienst. Zij heeft ervaring met de zorg voor moeder en kind. Daarnaast heeft zij een vervolgopleiding gedaan die volledig gericht is op alle aspecten van het voeden van baby’s. De lactatiekundige kan door deze uitgebreide kennis soms net een ander licht werpen op de situatie. Zij ondersteunt jullie als ouders, en de kraamverzorgende met een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat de baby in de goede conditie blijft en dat het plan in overeenstemming is met wat jullie als ouders willen. Uiteraard gebeurt ook alles in overleg met jullie verloskundige.

Plan van aanpak

De lactatiekundige neemt ruim de tijd voor jullie. Zij vraagt na hoe de zwangerschap, de bevalling en de voedingen tot nu toe zijn verlopen. Daarnaast doet zij voorzichtig mondonderzoek bij de baby. Als het nodig is onderzoekt zij ook de borsten de moeder. aan de hand van de bevindingen stelt de lactatiekundige dan een diagnose (” Waardoor wordt het probleem veroorzaakt?”. Samen met jullie als ouders en de kraamverzorgende een plan van aanpak gemaakt. Dit plan komt ook op papier te staan. Dan kunnen jullie het nog eens nalezen.

JoNa vindt dat begeleiding bij voeding of dit nu borstvoeding of kunstvoeding is, één van de belangrijkste taken van een kraamverzorgende is. Daarom kunnen kraamverzorgenden altijd een beroep doen op lactatiekundige ondersteuning.

Kosten van een lactatiekundige

Tijdens de kraamweek kunnen kraamverzorgenden voor cliënten van JoNa de hulp inroepen van onze lactatiekundige. Hulp van een lacatiekundige is tijdens de kraamweek gratis. Als JoNa laten wij zien dat wij veel belang hechten aan een goede start en daar is soms wat extra ondersteuning bij nodig.

Lactatiekundige na de kraamtijd

Heb je na je kraamtijd vragen of voedingsproblemen, dan kan je nog steeds een beroep doen op hulp van een lactatiekundige. Je kunt hiervoor contact opnemen met het kantoor van JoNa. Onze zorgcoördinatoren helpen je graag verder en maken dan een afspraak voor je. Na je kraamtijd worden er wel kosten in rekening gebracht voor lactatiekundige hulp. Veelal zal de zorgverzekering deze kosten vergoeden.

De kosten voor een huisbezoek zijn 90 euro, reiskosten en een verslag zijn inbegrepen.

Een korte telefonische vraag of een vraag die per mail of app beantwoord kan worden wordt niet in rekening gebracht. Houd er echter wel rekening mee dat veel borstvoedingsproblemen moeilijk over de telefoon zijn te beoordelen en dat voor een juiste inschatting van het probleem het live zien van een voeding nodig kan zijn.

In onze regio zijn behalve de lactatiekundige van JoNa ook  verschillende vrijgevestigde lactatiekundigen werkzaam. Op de site van Borstvoeding.com vind je een overzicht.

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

  • Kraamzorg op maat
  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundige begeleiding
  • Kennis en ervaring
  • Gratis lactatiekundige zorg in de kraamtijd

Telefonisch contact

Bel: 0321 311 922, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 0617 340 965, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 0617 340 965, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzorgjona.nl