Zwanger

Intake

De intake is bedoeld voor alle cliënten die kraamzorg van JoNa krijgen. Bij een eerste kind wordt de intake persoonlijk bij je thuis gedaan, bij een volgende zwangerschap doen we de intake telefonisch. Uiterlijk 6 weken voor de uitgerekende datum moet de intake gedaan zijn. Het doel van de intake is het controleren van een aantal gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening. Daarnaast vertelt de intaker wat je kunt verwachten van de kraamzorg en hoe bepaalde zaken zijn geregeld. Tenslotte is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De intaker komt niets controleren, dat was vroeger, nu doen wij dat niet meer.

Persoonlijke gegevens

De intake medewerker controleert jou persoonlijke gegevens. Deze zijn vooral van belang voor het inzetten van een kraamverzorgende bij het juiste gezin en op het goede adres. Ook verzekeringsgegevens worden gecontroleerd, deze zijn belangrijk voor een goede administratieve afhandeling. Verder zijn er vragen over beroep, geloofsovertuiging, gezinssituatie, aanwezigheid van huisdieren en bijzonderheden die van belang kunnen zijn. Dit is nodig om de kraamzorg zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele wensen en behoeften. Bij de intake wordt ook gevraagd of er nog andere hulpverleners in jullie gezin betrokken zijn. Denk daarbij aan o.a. maatschappelijk werk, een psycholoog, jeugdzorg of de reclassering. Met al deze gegevens proberen we de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, uiteraard in overleg met jou, zo goed mogelijk te coördineren. Jullie gegevens zijn bij ons in goede handen en privacy is gewaarborgd. Kraamzorg JoNa is geregistreerd bij het Centraal Bureau Registratie Persoonsgegevens.

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

  • Kraamzorg op maat
  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundige begeleiding
  • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl